Luminex og ABC Tarm - Blændfri belysning | Luminex

ABC Tarm

Arkitekt : Arkitektladen 

El entrp : Skjern Installationsforretning A/S

Lavpriskæden ABC i Tarm har foretaget tilbygning til deres eksisterende butik, og har til belysningen valgt LUMINEX armatursystemet LINIA FLAT LED med tværprismer. Løsningen giver en behagelig og blændfri belysning, som særlig skyldes den nye specielle tværprisme. 

I den eksisterende del af butikken anvendes 58 W TLD lysrør med et lux niveau på ca. 600 lux. I det nye anlæg er lux niveauet ca. 1300  lux og energiforbruget er nedsat med ca. 40 %.